Nový zákon o kybernetické bezpečnosti

  • Domů
  • Služby
  • Nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Cílem nové směrnice NIS2 je rozšířit okruh firem, které mají povinnost řešit obranu proti kybernetickým útokům. V současné problematické bezpečnostní situaci nejde o výmysl, ale spíše o podporu firmám ze strany státu. Dává jim totiž povinnost alokovat na kybernetickou ochranu prostředky v rozpočtu. Směrnici je nutné zavést do právního řádu České republiky a proto dochází k přípravě nového zákona o kybernetické bezpečnosti.

Co se mění?

Zákon ještě není schválen, ale již proběhlo připomínkování ze strany odborné veřejnosti. Klíčové body:

  • Povinné subjekty se sami registrují u NÚKIB
  • Zavádí se odpovědnost řídících orgánů
  • Pravděpodobně bude nutné kontrolovat odběratelsko-dodavatelské řetězce

NÚKIB varuje společnosti, aby si neobjednávali NIS2 konzultace před konečným schválením nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Současně ale zmiňuje, že není chyba chránit své IT systémy v souladu s obecně známými standardy pro IT bezpečnost.

Proč zvolit nás?

Pokud chcete zjistit, jak jsou na tom Vaše IT systémy z hlediska aktuálního návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, jsme tu pro Vás. Naše služba NIS2 GAP Analýza vám přehledně sepíše oblasti, ve kterých bude třeba provést zlepšení. Konzultantské práci se věnujeme přes 15 let. Pracovali jsme pro největší společnosti v České republice i Evropě. Rozumíme byznysu i technice a dokážeme komunikovat s lidmi z obou skupin.

  • Výborné analytické schopnosti
  • Srozumitelné výstupy
  • Velký přehled o existujících řešeních

Systematické zvyšování bezpečnosti

Na základě srozumitelného reportu budete následně schopni sami schopni rozhodnout, které kroky provést co nejdříve a které můžete ponechat na později. Pomůže vám s tím hodnocení s poměrem náklady/posun v úrovni bezpečnosti. Výše plánovaných investic do kybernetické bezpečnosti je u každé společnosti jiná. To naprosto chápeme a respektujeme. Je čistě na Vás, jakým tempem se vydáte a jaká rizika přijmete.