NIS2 analýza

NIS2 analýza

Nejste si jisti rozsahem nutných opatření, která budete muset provést vzhledem k připravované novele zákona o kybernetické bezpečnosti? Chcete si připravit rozpočet pro jejich realizaci? Tato analýza Vám pomůže identifikovat nejpravděpodobnější místa, ve kterých bude třeba provést změny do října 2024, kdy nejpozději vstoupí nový zákon v platnost.

Implementací zvýšíte odolnost Vaší společnosti proti kybernetickým hrozbám, snížíte rizika a také případné náklady spojené s případným úspěšným útokem.

Jak analýza probíhá?

Po podepsání smlouvy začneme do jednoho měsíce. Analýza typicky trvá do 4 týdnů, ale samozřejmě závisí na velikosti organizace a stávající bezpečnostní úrovni.

  • Vyžádáme si dokumentaci k Vašim systémům a pošleme Vám k vyplnění dotazník
  • Dokumentaci zpracujeme a naplánujeme další kroky
  • Po týdnu až dvou k Vám přijedeme, představíme aktuální stav a naplánujeme schůzky s klíčovými lidmi
  • Na schůzkách detailně projdeme požadavky NIS2, resp. aktuálního návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Typicky do 14 dnů zpracujeme závěrečnou zprávu, ve které naleznete oblasti ke zlepšení a doporučená opatření
  • Výsledek Vám odprezentujeme

Důležité zdroje

Aktuální znění návrhu zákona

NIS2 portál NÚKIB

NÚKIB - typové rozdělení organizací